NIEUWS


- De zomer komt eraan: tijd voor de BBQ BIG GREEN EGG of Pizza oven ALFA PIZZA.

De beide producten zijn veelzijdig in hun gebruik. Zowel in onze pizza ovens als in de BBQ kan u dezelde bereidingen klaar maken. Een pizza kan zowel in de pizza oven als in onze BBQ. Vlees kan u klaar maken in onze BBQ als in onze pizza oven! Indien u hierover meer informatie wenst, nodigen wij u met veel plezier uit in onze showroom, waar er van de beide verschillende modellen tentoongesteld staan.

Recent artikel dat verschenen is in de Libelle over de Alfa Pizza.
https://www.libelle-lekker.be/…
Hier alvast een filmpje van de Reny Quaruba met de uitleg van de omgekeerde verbranding.- Schoorsteenvegen/brand

Schoorsteenvegen met attest voor de brandverzekering uitgevoerd door ons opgeleid personeel.
Informatie in verband met een schoorsteenbrand. https://www.besafe.be/tips/schoorsteenbrand
Omgekeerde verbranding bij het aanmaken.

- Omgekeerd stoken of het nieuwe stoken